Urządzenia fizyczno-chemiczne typu SEDFLOC

Urządzenia te zostały zaprojektowane w celu oczyszczenia wody zawierającej nie ulegające biodegradacji rozpuszczalne zanieczyszczenia takie jak: obojętne związki mineralne; substancje organiczne; oleje mineralne; detergenty i rozpuszczalniki; zawieszony pył i barwniki. Podczas kolejnych etapów oczyszczania nasze systemy fizycznochemiczne SEDFLOC za pomocą środków chemicznych działających na ścieki pozwalają uzyskać gęsty szlam, który może zostać usunięty za pomocą łopaty. Warto zwrócić uwagę, że oczyszczanie z cząstek metalu jest podstawowym wspólnym etapem tego rodzaju zabiegów. Ponadto, szeroki zakres możliwości i spełnianych wymagań pozwala na dywersyfikację i optymalizację zastosowań. Poza tym, rodzaj szlamu poddawanego oczyszczaniu wpływa na sposób i efekt końcowy oczyszczania. Generalnie, po określonych fazach reakcji chemicznych, w urządzeniu następuje oddzielenie szlamu od wody na drodze swobodnego spadku (osadzanie się metali w formie wodorotlenków, nierozpuszczalnych soli, zanieczyszczeń o charakterze nieorganicznym, barwników i lakierów). Wszystkie te urządzenia, bez względu na ich specyfikę, są zaprojektowane z myślą o działaniu w sposób ciągły i odprowadzaniu bądź ponownym wprowadzeniu do obiegu oczyszczonej wody.

Sposób działania

W pierwszej fazie ścieki, przeznaczone do oczyszczenia, systemem rur zostają doprowadzone do urządzenia, u którego wlotu przepływomierz kontroluje natężenie przepływu. Następnie ścieki przepływają do pierwszego zbiornika reakcyjnego, w którym specjalne mieszadło łączy ścieki ze środkami chemicznymi. Mieszadło wyposażone jest w silnik z ostrzem ze stali AISI 304 oraz dozownik flokulantu. Następnie woda jest kierowana do kolejnego zbiornika, w którym reakcja chemiczna zostaje uzupełniona o flokulację — proces polegający na zwiększeniu rozmiaru wytrąconych cząsteczek. W zależności od określonych wymagań dotyczących parametrów wody i oczekiwanego końcowego rezultatu, konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowych środków chemicznych, w tym korygujących Ph.

Obszary zastosowań przemysłowych

W warsztatach mechanicznych i fabrykach, przy sitodrukach, do ścieków pochodzących z kabin lakierniczych, do lakierów na bazie wody lub rozpuszczalnika, w garbarniach i farbiarniach.

Zastosowania techniczne

Ścieki regularnie powstające przy myciu i odtłuszczaniu podczas prac mechanicznych i chemicznych; w sektorze farmaceutycznym, w lakierniach i garbarniach.

Zalety

 • Oczyszczanie ścieków z różnego rodzaju zanieczyszczeń z możliwością zarówno ponownego zużytkowania wody, jak i jej odprowadzenia;
 • Kompaktowe pojedyncze urządzenie, łatwe do instalacji i transportu;
 • Zastosowanie materiałów odpornych na korozję, związki kwasowe i zasadowe;
 • Łatwość zainstalowania na miejscu;
 • Możliwość dostosowania urządzeń do konkretnych potrzeb.

Standardowe wyposażenie

 • Automatyczny panel sterowania;
 • Zaopatrzone w pompy systemy dozujące do substancji chemicznych;
 • Regulatory poziomu, umieszczone w zbiorniku reakcyjnym;
 • Urządzenia zabezpieczające w przypadku nieoczekiwanych wycieków;
 • Wszystkie komponenty zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami w branżowy i są zgodne z aktualnymi wymogami UE.

Opcjonalnie

 • Możliwość zdalnego sterowania;
 • Panel sterowania z ekranem dotykowym;
 • Kontrola poziomu chemikaliów.