Urządzenia do demineralizacji WATER ENERGY

Urządzenia do demineralizacji Water Energy to efektywne układy przeznaczone do całkowitej lub częściowej eliminacji soli zawartych w wodzie, pracujące na zasadzie procesu wymiany jonowej. Demineralizacja może być stosowana w dowolnym procesie lakierowania przemysłowego, w celu uzyskania czystszej wody nadającej się tak do nawilżania, jak i do ostatniego płukania. Po oczyszczeniu woda jest przechowywana w specjalnym zbiorniku.
Water Energy jest w stanie zapewnić klientom szeroką gamę rozwiązań technicznych, odpowiadających na różnego rodzaju potrzeby przemysłu, np. urządzenia wykorzystujące: silnie kationowe żywice, słabo kationowe żywice, silnie anionowe żywice, słabo anionowe żywice, żywice stosowane do zanieczyszczeń metalami, anionowe żywice do regeneracji.

Sposób działania

Urządzenia te posiadają kolumny wyposażone w żywice anionowe i kationowe, mogą więc przechwytywać aniony i kationy obecne w wodzie, eliminując w ten sposób rozpuszczone w niej sole. Przy pomocy żywic jony zawarte w ściekach są systematycznie usuwane, dopóki ich stężenie nie jest nie niższe niż limit narzucony podczas konfiguracji urządzenia. Oscylacja poziomu stężenia substancji w roztworze jest wyrównana, co pozwala kontrolować ewentualny wzrost stężenia, by miał charakter tymczasowy i ograniczony.

Obszary zastosowań przemysłowych

Podstawowe zastosowania przemysłowe to: galwanizacja, przemysł wydobywczy, przetwarzanie i powlekanie metali. Ogólnie rzecz biorąc, za pomocą żywic jonowymiennych można bardzo skutecznie i w korzystny sposób oczyścić ścieki zawierające sole metali, kwas chromowy, cyjanek lub fosforany, czyli toksyczną wodę, używaną do mycia, często w dużych ilościach, podczas galwanizacji, piklowania i odtłuszczania.

Zalety

 • Stały niski poziom ciśnienia i, w konsekwencji, lepsza wydajność w procesach przemysłowych lakierowania i kataforezy;
 • Oszczędność czasu i środków do czyszczenia elementów używanych w procesie. Zdemineralizowana woda jest stale dostarczana do elementów wymagających oczyszczania, dzięki czemu nie ma konieczności dodatkowego czyszczenia osadów i zabrudzeń powstałych na skutek wytrącania się soli (stała wysoka jakość oczyszczonej wody).
 • Niezmienna jakość uzdatnionej wody, która pozostaje jednorodna i pozwala uzyskać maksymalną efektywność i wydajność procesu operacyjnego.

Dane techniczne

Typ Długość mm Szer. mm Wys. mm Waga kg Przepływ m3
DWE100 1950 500 2000 400 1-3
DWE200 1950 500 2000 400 3-5
DWE300 2300 500 2000 550 2-4
DWE500 2500 500 2000 600 5-6
DWE1000 2700 600 2000 900 6-10

NB. Wszystkie urządzenia Water Energy zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami danego klienta, istnieje więc możliwość ich elastycznego dostosowywania do określonych potrzeb.

Standardowe wyposażenie

 • Panel sterowania;
 • Wsporniki kolumn ze stali nierdzewnej;
 • Zawory ssące absorbujące kwas i sodę do regeneracji żywic;
 • Zawory do regeneracji żywic;
 • Przepływomierz (napływu i absorpcji substancji);
 • μS wskaźnik przepływu z sondą.

Opcjonalnie

 • Możliwość zdalnego sterowania;
 • Urządzenie do automatycznej renowacji kolumny z kwarcu/węgla.