Systemy wykorzystujace flotację SKIMMERFLOT

Nasze systemy wykorzystujące flotację SKIMMERFLOT ze stali AlS1304 to efektywne i skuteczne urządzenia służące do zmniejszenia ilości szlamu w oczyszczanej wodzie. Flotacja oznacza usunięcie poddanego denaturacji szlamu. Gdy cząsteczki szlamu zostają oddzielone od wody, zaczyna się on unosić na powierzchni.

Sposób działania

Urządzenie SKIMMERFLOT powoduje oddzielenie się cząsteczek zanieczyszczeń i ścieków, co powoduje wytrącenie się łatwego do usunięcia osadu. Po wytrąceniu się szlam zostaje wychwycony przez specjalnie do tego celu przeznaczoną pompę. W celu ułatwienia oddzielenia cząstek zanieczyszczeń oraz uniknięcia gromadzenia się osadu w części kabiny lakierniczej poddanej działaniu niskiego strumienia wody, u wlotu urządzenia został zamontowany specjalny wąż doprowadzający powietrze. Firma zwyczajowo dostarcza również wszystkich środków chemicznych niezbędnych do właściwego działania urządzenia. Systemy SKIMMERFLOT występują w różnych rozmiarach, w zależności od natężenia przepływu (od 3000 l/h do 30 000 I/h). Istnieje możliwość dobrania do nich różnych dodatkowych części, w zależności od potrzeb.

Obszary zastosowań przemysłowych

W lakiernictwie, przetwórstwie żywności, ubojniach, galwanizacji przemysłowej, przemyśle chemicznym, obróbce powierzchni, przy produkcji powłok ochronnych.

Zastosowania techniczne

Wstępne oczyszczanie biologiczne, chemiczno-fizyczne oczyszczanie maszyn; usuwanie smarów, olejów i substancji organicznych, w przemyśle wydobywczym. W powyższych obszarach Skimmerflot może być również stosowany do oczyszczania wstępnego jako wspomaganie wiodącego sposobu oczyszczania ścieków.

Zalety

Urządzenie do usuwania ścieków, dzięki zastosowaniu specjalnego denaturantu, zmniejsza lepkość farby i flokulantu, który powoduje agregację zdenaturowanego lakieru do unoszących się na powierzchni płatków, co pozwala uniknąć osadzania się szlamu w kabinie. Poniżej bardziej szczegółowe dane:

 • Zwiększenie o 80% wydajności oczyszczania;
 • Redukcja wilgotności szlamu do nie przekraczającej 40%;
 • Możliwość usunięcia overspray’u;
 • Odczuwalne zmniejszenie kosztów utrzymania kabiny i oczyszczania pomp oraz zredukowanie ilości zanieczyszczeń lotnych;
 • Zwiększenie ilości odsączonego, gotowego do usunięcia szlamu.

Dzięki naszym technologiom codzienna prosta kontrola pozwala utrzymać prawidłowe funkcjonowanie urządzenia oraz zredukować konieczność regularnego oczyszczania. Zwyczajowo, po zainstalowaniu urządzenia Skimmerflot, zaleca się przeprowadzenie kompletnego czyszczenia kabin i zbiorników tylko raz w roku – co poprawia wydajność procesu i pozwala oszczędzić czas.

Standardowe wyposażenie:

 • Obudowa Skimmerflot;
 • Pompy do chemikaliów;
 • Pompa zanurzeniowa z ostrzami rozdrabniającymi do większych cząstek szlamu i do przepływu powietrza;
 • Urządzenie do oddzielania szlamu, z samoregulującym się (w zależności od poziomu wody) systemem do usuwania pozostałości po flotacji;
 • System oczyszczania składający się z rur i węży do cyrkulacji powietrza, zapewniający stały i swobodny przepływ wody w kabinie, a tym samym zapobiegający zbijaniu się cząsteczek szlamu;
 • Pojemnik na szlam ze stali AISI 304 lub plastiku;
 • Elektromechaniczny lub elektropneumatyczny panel sterowania (z ekranem dotykowym PLC).

Opcjonalnie

 • Automatyczne pompy do monitorowania pH;
 • System kontroli poziomu szlamu;
 • Pompa pneumatyczna do odpompowywania wody oddzielonej od szlamu;
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego, wyposażony w pompę do ponownego dostarczania czystej wody i kontroli poziomu;
 • System zdalnego sterowania i/lub przekazywania wiadomości na odległość.

Dane techniczne

Typ Długość mm Szer. mm Wysokość mm Waga kg Przepływ m3 Zużycie energii w KW
SK 3000 2400 850 1600 380 3-5 1-3
SK 5000 2500 850 1600 390 4-8 2-4
SK 8000 2500 900 1600 400 6-10 4-6
SK 15000 3500 1900 2400 750 10-20 5-10

 NB. Wszystkie urządzenia Water Energy zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami danego klienta, istnieje więc możliwość ich elastycznego dostosowywania do określonych potrzeb.