System drenujacy do szlamu "DRENA"

Urządzenie drenujące „Drena” Water Energy gwarantuje zmniejszenie w bardzo krótkim czasie objętości szlamu powstałego w procesie oczyszczania. Aby poprawnie działać, system ten wymaga odprowadzania szlamu do specjalnych worków, które działają na zasadzie pionowej kompresji mechanicznej.

Sposób działania

Urządzenie drenujące "Drena" posiada metalowy zbiornik, w którym umieszczony jest specjalny worek na szlam "Big Bag". Metalowy pojemnik dostarczamy jako część urządzenia. Jest on wyposażony w kółka, może więc być łatwo przemieszczany ręcznie i ulokowany w samym urządzeniu. Poza tym specjalne pętle w części głównej urządzenia pozwalają na przemieszczanie go wzdłuż prowadnic. Umożliwia to również użycie wózka widłowego. Podczas cyklu drenażu, uruchamiane za pomocą panelu sterowania mechaniczne ramię kompresuje szlam w workach "Big Bag", umieszczonych wewnątrz zbiornika. Możemy również dostarczyć kwadratowy pojemnik, w który idealnie wpasowuje się worek zawierający szlam. Pojemnik ten jest również wyposażony w siatkę z ocynkowanej stali węglowej, z każdego boku oraz na spodzie (może ona zostać usunięta przed czyszczeniem urządzenia w celu umożliwienia lepszego odpływu wody). Pojemnik jest wyposażony w zawór wyjściowy do odprowadzania wody. Przed dotarciem do tego zaworu woda przenika przez otwory rozmieszczone równomiernie na powierzchni worka.
W ten sposób ogranicza się do minimum wagę i objętość worków zawierających odsączony szlam. Tak urządzenie "Drena" , jak i pojemnik na szlam, zrobione są ze stali AISI 304/316.

Zalety

Urządzenie DRENA, dzięki odsączeniu szlamu, pozwala na znaczną oszczędność zużycia wody, dużą redukcję kosztów, czasu i przestrzeni przeznaczonej na przechowywanie materiałów do utylizacji.
Generalnie, w porównaniu do innymi sposobów drenowania szlamu, można osiągnąć zmniejszenie objętości do 40% w ciągu zaledwie 3-4 godzin.
W większości przypadków możliwe jest odzyskanie oczyszczonej wody. Proste czynności konserwacyjne wykonywane regularnie pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu przy bardzo niskich kosztach operacyjnych.

Standardowe wyposażenie

  • Obudowa: z profilów metalowych, odpowiednio zabezpieczonych przed korozją; zaprojektowanych tak, aby zapewnić możliwość transportowania za pomocą wózka widłowego; wyposażona w panel do zdalnego sterowania;
  • Zbiornik na szlam ze stali AlS1304, wyposażony w kółka obrotowe, zaopatrzony w metalową siatkę, pokrywającą go z każdego boku oraz od spodu. Zbiornik posiada także zawór do odprowadzania wody.

Dodatkowe wyposażenie

  • Specjalne worki na odpady "Big Bag" z polipropylenu;
  • Pompa pneumatyczna do odzyskiwania wody;
  • Haki ze stalowym wsparciem do zawieszania worków.

Dane techniczne

Typ Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga mm Przepływ m3
DRENA 800 1350 1350 2700 460 1
DRENA 1200 1350 1350 3300 550 1,6

NB. Wszystkie urządzenia Water Energy zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami danego klienta, istnieje więc możliwość ich elastycznego dostosowywania do określonych potrzeb.